Ledande europeisk leverantör av hälsosam och färsk mat

Greenfood

Greenfood är ett ledande europeiskt bolag verksamt inom marknaden för
hälsosam och färsk mat.

Bolaget skapades under Fidelios ägande genom sammanslagningen av Picadeli (ett salladbarskoncept) och STC Greenfood (en importör och distributör av frukt och grönsaker).

Från sitt ursprung som ett Sverigebaserat bolag, fokuserat på frukt och grönt, har Greenfood under Fidelios ägande påbörjat en europeisk expansion och utvecklats till en leverantör av färsk och lättillgänglig mat till hälsomedvetna konsumenter.

Greenfood består idag av Picadeli (ett salladbarskoncept), Food Solutions (färdigskuren sallad och frukt, färdig modern och innovativ mat såsom veganska och vegetariska produkter), och Fresh Produce (import och distribution av frukt och grönt).

2016 avyttrade Fidelio delar av bolaget till Nordic Capital.

VD: David von Laskowski
Huvudkontor: Helsingborg, Sverige
Anställda: 1.200
Förvärvsår: 2012 och 2015
Förvärv: 3
Avyttringsår: Delvis avyttrad i 2016
Industri: Hälsosam mat
Hemsida: greenfood.com

Investment Case

I augusti 2012 förvärvade Fidelio Capital en majoritetsandel i Picadeli (då Salladsbaren i Sverige) efter att ha diskuterat ett samarbete med bolagets grundare sedan 2011. Grundarna kvarstod som betydande aktieägare efter transaktionen. Fidelio Capital attraherades av låg underliggande cyklikalitet i kombination med starka underliggande trender såsom fokus på hälsosam mat, convenience och valfrihet. Picadeli hade vid tidpunkten en bevisad och skalbar affärsmodell som kunde implementeras på nya kundsegment och geografier. För att ytterligare stärka matsäkerhet och effektivitet i butikshanteringen tillsåg Fidelio att Picadeli investerade betydande resurser i en ny paketeringslösning och i en ny digitaliserad kylvagn. Parallellt med detta expanderade Picadeli kraftigt i Sverige och Finland och gick från ca 200 anslutna butiker 2012 till 1.000 butiker 2014. Sommaren 2015 förvärvade Fidelio Capital frukt & grönt-gruppen STC Greenfood som sedan fusionerades med Picadeli vilket skapade Greenfoodgruppen. STC Greenfood var aktivt inom tre affärsområden: (1) Produktion av färdigskuren och sköljd sallad och relaterade produkter (huvudingrediensen i Picadelis salladbardskoncept), (2) ett salladbarskoncept liknande Picadeli (men väsentligt mindre), och (3) import och distribution av färsk frukt & grönt i Norden (fristående från dagligvaruhandelsaktörerna).

Fidelio identifierade betydande kostnadssynergier genom att flytta Picadelis sallads- och fruktvolymer till STC Greenfood från andra leverantörer samt synergier inom driften av salladbarskoncepten. Potential fanns också för att väsentligt förbättra kunderbjudandet genom att utnyttja Picadelis butiksnärvaro, logistiklösning och digitala plattform till att erbjuda hela gruppens sortiment. Det sammanslagna bolaget skapade en tydlig nordisk marknadsledare och en stabil partner i den fragmenterade marknaden för hälsosam snabbmat. Våren 2016 avyttrade Fidelio delar av innehavet i Greenfood till Nordic Capital som blev ny huvudinvesterare. Greenfood har sedan dess fortsatt sin tillväxt och lönsamma expansion med efterföljande lanseringar i Danmark, Frankrike och Tyskland. Fidelio är fortsatt engagerade i gruppen genom betydande minoritetsägande och styrelserepresentation.

greenfood

Strategiska initiativ

Salladbarsutveckling

Väsentligt förbättrad matsäkerhet, användarvänlighet, och butikseffektivitet genom digitalisering av salladsbaren och lanserandet av engångskantiner.

Strategiska förvärv

Sammanslagning av Picadeli med STC Greenfood och förvärv av den strategiskt viktiga leverantören Mixum.

Nytt varumärke och grafisk profil

Lansering av det nu välkända varumärket Picadeli för att ersätta det generiska Salladsbaren i Sverige.

Nytt team

Rekrytering av ny ledningsgrupp och professionalisering av organisationen.

Expansion

1.000 nya Picadeli-lägen i Sverige, expansion till Finland samt förberedelse för ytterligare expansion till Danmark, Frankrike och Tyskland.

Likriktning av incitament

Brett medinvesteringsprogram lanserat för nyckelpersoner inom Picadeli och sedermera i den sammanslagna gruppen.

Relevanta nyheter

Nordic Capital ny delägare i Greenfood

Nordic Capital, går in som ny delägare i Greenfood, där Fidelio Capital kvarstår som signifikant minoritetsägare. Målet är att stötta bolagets fortsatta expansion som drivs av starka underliggande trender att äta hälsosammare och en ökad efterfrågan på lättillgängliga måltidslösningar inom

Läs mer

Fidelio förvärvar Greenfood

Greenfood är en av Nordens större fristående aktörer inom frukt och grönt med verksamheter i Sverige, Finland, Spanien och Danmark. Koncernen omsätter drygt 3 miljarder kronor och har cirka 550 anställda verksamma inom tre affärsområden – Wholesale, Fresh Cut och

Läs mer

Fidelio förvärvar Salladsbaren i Sverige AB

Fidelio Capital blir ny majoritetsaktieägare i Salladsbaren i Sverige AB, en ledande leverantör av nyttiga måltidslösningar i Sverige. Bolaget har en omsättning om drygt 100 miljoner kronor och har cirka 20 anställda.

Läs mer