Europas ledande djursjukshusgrupp

Anicura

AniCura är en europeisk ledande kedja av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård genom fler än 300 kliniker i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Bolaget har 2 000 passionerade veterinärer som varje år tar hand om fler än två miljoner patienter.

AniCura finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Schweiz, Italien och Spanien.

Under 2014 blev Nordic Capital delägare tillsammans med Fidelio och bolaget har sedan dess fortsatt sin europeiska expansion. I juni 2018 såldes Anicura helt till Mars Petcare, ett familjeägt bolag ledande inom djursjukvård i USA.

VD: Peter Dahlberg
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Anställda: 4.000
Förvärv: 150+
Avyttringsår: 2018
Industri: Djursjukvård
Hemsida: anicura.se

Investment Case

AniCura skapades i november 2011 då Fidelio möjliggjorde ett samgående mellan Regiondjursjukhuset i Stockholm, Västra Djursjukhuset i Göteborg och Falu Djursjukhus. Sammangåendet var den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och skapade en ledande aktör inom svensk djursjukvård. Fidelio attraherades av en fragmenterad marknad med stark underliggande tillväxt och ett stor potential till professionalisering. Under 2011-2014 förvärvade Fidelio totalt 60 sjukhus och kliniker i Sverige, Norge och Danmark. Den snabba förvärvstakten möjliggjordes genom skapandet av en effektiv förvärvsprocess i kombination med att det nyrekryterade ledningsteamet (under ledning av VD Peter Dahlberg som rekryterades till AniCura i april 2012) byggde upp en stark plattform för att understödja den höga tillväxten och expansionen till nya geografier. Samgåendet av kliniker och sjukhus inom AniCura möjliggjorde professionalisering och förbättringsåtgärder såsom kompetensöverföring mellan kliniker, centraliserade och effektiviserade vårdprocesser samt ökade möjligheter till investeringar i avancerad sjukvårdsutrustning.

Genom ett ökat fokus mot samordnade utbildningsinsatser och en ökad möjlighet till specialisering blev AniCura snabbt en attraktiv arbetsplats för såväl veterinärer som djursjukvårdare. AniCura har på så vis varje år sedan gruppen skapades lyckats att organiskt växa snabbare än marknaden. I augusti 2014 avyttrade Fidelio delar av sitt innehav till Nordic Capital som blev ny majoritetsägare. Fidelio kvarstod som stor delägare och var fortsatt aktiv i gruppens utveckling genom bland annat styrelserepresentation och arbete med tilläggsförvärv. I juni 2018 kom Fidelio och Nordic Capital överens att sälja AniCura till familjeföretaget Mars Petcare, en ledande aktör inom djurhälsa och veterinärmedicin. Försäljningen innebar första gången Fidelio avyttrat en aktiepost fullständigt i någon av sina investeringar. Affären belönades med priset “the Nordic deal of the year” vid the Real Deal Private Equity Award i London 2019. Under Fidelio Capitals ägarperiod hjälpte Fidelio Anicura att växa sin omsättning 16-faldigt från SEK 250m till SEK 4.200m i 2018. Under samma period ökade gruppens antal kliniker från 5 till över 200 och antalet anställda från 250 till 4.000. AniCura är idag verksamt i nio länder och har en omsättning om ca 5 mdkr.

greenfood

Strategiska initiativ

Konsolidering

Under Fidelios ägarperiod förvärvades över 150 bolag, vilket skapade en grupp med över 200 enheter.

Rekrytering av ny professionell ledningsgrupp

Fidelio rekryterade en helt ny ledningsgrupp tillsammans med VD Peter Dahlberg som rekryterades till Anicura av Fidelio under 2012.

Uppbyggnad av centrala funktioner

Under Fidelios ägerperiod byggde bolaget upp helt nya centrala funktioner som servade de förvärvade enheterna med expertis inom HR, IT, marknadsföring, inköp, redovisning och bokföring etc.

Geografisk expansion

Expansion till sju länder.

Nytt varumärke och grafisk profil

Lansering och implementering av nytt varumärke för gruppen (Anicura) med tillhörande logotyp och grafisk profil.

Relevanta nyheter

AniCura förvärvas av Mars Petcare

AniCura, ett ledande europeiskt företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, förvärvas av Mars Petcare. Läs det fullständiga pressmeddelandet här.

Läs mer

Nordic Capital investerar i Anicura

Nordic Capital Fond VIII, ”Nordic Capital”, går in som ny delägare i AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Med både Fidelio och Nordic Capital som ägare går AniCura stärkt in i nästa utvecklingsfas som bland annat innebär fortsatt professionalisering

Läs mer

Djursjukhusgruppen blir Anicura

2011 etablerades Djursjukhusgruppen som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag byter företaget namn till AniCura. Bakgrunden till namnbytet är företagets internationella expansion och målsättning att förena alla djursjukhus och kliniker under en stark gemensam profil. Läs det fullständiga

Läs mer

Peter Dahlberg ny VD för Djursjukhusgruppen

Fidelio Capital rekryterar Peter Dahlberg till rollen som VD och koncernchef för Fidelios grupp av djursjukhus och kliniker, Djursjukhusgruppen.

Läs mer

Fidelio skapar den ledande aktören inom svensk d…

Fidelio Capital har sedan 2010 utvärderat möjligheten att investera i djursjukvård. Genom förvärvet av Stockholms Regiondjursjukhus AB, Västra Djursjukhuset i Göteborg AB samt Falu Djursjukhus AB skapar Fidelio Capital den ledande aktören inom svensk djursjukvård. Gruppen erbjuder specialiserad djursjukvård på fyra

Läs mer